Meie oleme Tulundusühistu Talukartul (registrikood 10670581, aadress Hoidla, Allikjärve küla, 73203 Paide, e-post myyk@talukartul.ee, telefon +372 513 7159).

Olete sõlmimas meiega müügilepingut, mille esemeks on teie koostatud tellimuses määratletud toode või tooted ning mille üldtingimused on kättesaadavad aadressil https://talukartul.ee/muugitingimused.

Tellimuse kokkuvõttes on näidatud lepingu eseme koguhind koos käibemaksuga ning kuupäev või ajavahemik, mil me lepingu eseme teile üleandmiseks valmis paneme või kohale toimetame. Kui soovite lepingu eseme kätte saada meie väljastuspunktist, sisaldab Lepingu eseme koguhind selle transpordiks ettevalmistamist ning laadimist teie või teie poolt määratud kolmanda isiku (sh vedaja) transpordivahendile. Kui soovite lepingu eseme kohaletoimetamist teie määratud aadressile Eestis, sisaldab lepingu eseme koguhind ka selle transporti sihtkohta, kuid selle mahalaadimine sihtkohas on teie kulu.

Tellimuse kinnitamiseks ja müügilepingu sõlmimiseks tuleb teil lepingu eseme koguhind meile tasuda kas tellimuse kokkuvõtte juures näidatud pangalingi kaudu, maksekaardiga või ülekandega meie arvelduskontole nr EE451010220053042018; pangaülekande kulud kannate teie. Ülekandega tasumisel märkige tellimuse number makse selgitusse. Kui avastate, et olete tellimuse numbri sisestanud vigaselt, võtke meiega esimesel võimalusel ühendust.

Kui soovite Lepingu eseme kätte saada meie väljastuspunktist, anname selle teile või teie poolt määratud kolmandale isikule (sh vedajale) üle meie väljastuspunktis, mille aadress ja tööaeg on määratud tellimuse kinnituses. Lepingu ese loetakse teile üle antuks ning selle juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko teile üle läinuks hetkel, mil me oleme selle eelnimetatud transpordivahendile laadinud.

Kui soovite Lepingu eseme kohaletoimetamist, toimetame selle teie määratud aadressile ning võimaldame teil või teie määratud kolmandal isikul selle transpordivahendilt maha laadida. Lepingu ese loetakse teile üle antuks ning selle juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko teile üle läinuks mahalaadimise võimaldamise hetkel.

Hoiame lepingu eset väljastuspunktis tasuta ühe nädala jooksul alates selle üleandmiseks valmispaneku kuupäevast. Kui te ei võta lepingu eset selle tähtaja jooksul vastu, on meil õigus nõuda teilt leppetrahvina 0,1% lepingu eseme hinnast iga vastuvõtuviivituses oldud päeva eest. Kui vastuvõtuviivitus ületab 30 päeva, on meil õigus lepingust taganeda ning tagastada teile lepingu eseme eest tasutud summa, millest arvame maha kuni 10% leppetrahvi, lepingu eseme transpordiks ettevalmistamise ja väljastuspunktis hoidmise kulude katteks.

Teil on õigus meie e-poes sõlmitud müügilepingust põhjust ära näitamata taganeda 14 päeva jooksul lepingu eseme kättesaamisest. Täpsema teabe leiate sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemise juhendist.

Kui lepingu ese ei vasta lepingutingimustele, on teil õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Mõnedele toodetele võime anda seaduses sätestatut täiendava garantii. Sellisel juhul leiate viited lisagarantiide ja -teenuste tingimustele iga sellise toote tutvustuse juurest. Lepingu eseme välimus võib erineda Veebipoes avaldatud illustratsioonidest.

Kui lepingu esemel ilmneb puudus, esitage meile kaebus. Võimalusel esitage kaebus e-kirjaga, märkides kaebusesse oma nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, lepingu sõlmimise ja lepingu eseme kättesaamise kuupäevad, lepingu eseme ja sellel ilmnenud puuduse kirjeldused ning teie ettepanek selle kohta, mida peaksime kaebuse lahendamiseks tegema.

Kui me teile 15 päeva jooksul ei vasta või keeldume teie kaebust rahuldamast või kui me ei jõua teiega lahenduse osas kokkuleppele, on teil õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks tarbijavaidluste komisjoni, mille kohta saate täpsemat teavet lehelt https://komisjon.ee/.