Taganemisõigus

Kui olete tarbija, st füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega, on Teil õigus põhjust avaldamata taganeda meie e-poes sõlmitud müügilepingust 14 päeva jooksul.  

Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Teie või Teie nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud asja (või mitme eraldi üle antud asja puhul neist viimase) füüsiliselt enda valdusesse.

Taganemisõiguse kasutamiseks teavitage meid (Tulundusühistu Talukartul, aadress Hoidla, Allikjärve küla, 73203 Paide, e-post myyk@talukartul.ee, telefon +372 513 7159) oma otsusest taganeda kõnes­olevast lepingust ühemõttelise avaldusega (nt e-posti või posti teel saadetud kiri). Te võite selleks kasutada lisatud taganemisavalduse tüüpvormi, kuid see ei ole kohustuslik. Teil on ka võimalik täita ja esitada taganemisavalduse tüüpvorm või mis tahes muu ühemõtteline avaldus elektrooniliselt meie veebilehel https://talukartul.ee/. Kui kasutate seda võimalust, saadame Teile viivitamata kinnituse Teie taganemisteate kättesaamise kohta püsival andmekandjal (näiteks e-kirjaga).

Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate teate taganemisõiguse kasutamise kohta ära enne taganemistähtaja lõppu.

Lepingust taganemise tagajärjed

Kui Te taganete kõnesolevast lepingust, tagastame Teile kõik Teilt saadud maksed (sealhulgas kättetoimetamiskulud, kui valisite tarneviisiks kohaletoimetamise) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil saame teada Teie otsusest kõnesolevast lepingust taganeda. Teeme nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida kasutasite makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui olete sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks; igal juhul ei kaasne Teile sellise maksete tagastamisega teenustasu ega muud kulu.

Võime keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni oleme lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni olete esitanud tõendid, et olete asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Saadate asja tagasi või annate selle viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil teatasite meile oma taganemisest kõnesolevast lepingust, meile üle. Tähtajast on kinni peetud, kui saadate lepingu esemeks oleva asja tagasi enne 14-päevase tähtaja lõppu. Asja tagastamise otsesed kulud tuleb katta Teil.

Vastutate üksnes asja väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud asja kasutamisest muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.


Kellele: Tulundusühistu Talukartul
             Hoidla, Allikjärve küla, 73203 Paide
             e-post myyk@talukartul.ee
             telefon +372 513 7159